Holy Trinity Church

Newcastle Emlyn

Eglwys y Drindod Sanctaidd
Castell Newydd Emlyn

Concert / Cyngerdd

Burry Port Male Voice Choir
r Meibion Porth Tywyn
ac
Octogân

Dydd Sul / Sunday
Medi 9fed 2007 / 9th September
 7.00 p.m.

Tocynnau / Tickets £6
Tickets available from
 'Y Goleudy'

& Bridge Pharmacy 

Croeso Cynnes I Bawb
A Warm Welcome Is Extended To All.