Llanfihangel-ar Arth


 Sul cyntaf y mis - 11.00 y.b.
 Cymun Cymraeg


  Ail Sul - 11.00 y.b.
 Cymun Saesneg


    Trydydd Sul - 11.00 y.b.
 Boreol Weddi Dwyieithog


 Pedwerydd Sul - 2.00 y.p.
 Gosber a Chymun
Dwyieithog


****

Pencader

 Sul cyntaf - 9.30 y.b.
 Cymun Saesneg


Ail Sul - 2.00 y.p.
Cymun Dwyieithog


Trydydd Sul - 9.30 y.b.
Cymun Cymraeg


Pedwerydd Sul - 9.30 y.b.
 Boreol weddi Dwyieithog


****

Capel Dewi

Sul cyntaf - 2.00 y.p.
Cymun Cymraeg


Ail Sul - 9.30 y.b.
Boreol Weddi Dwyieithog


      Trydydd Sul - 2.00 y.p.
 Gwasanaeth Teuluol Dwyieithog


     Pedwerydd Sul - 11.00 y.b.
 Cymun Saesneg


****

Pan bydd  pumed Sul o'r mis cynhelir gwasanaeth unedig yn un o'r dair eglwys.          
      
Llanfihangel-ar Arth

 1st Sunday of month - 11.00a.m.
 Welsh Communion


  Second Sunday - 11.00 a.m.
 Holy Communion (English)


    Third Sunday - 11.00 a.m.
  Morning Prayer (Bilingual)


 Fourth Sunday - 2.00 p.m.
 Evensong & Communion (Bilingual)


****

Pencader

 First Sunday - 9.30 a.m.
 Holy Communion (English)


Second Sunday - 2.00 p.m.
Holy Communion (Bilingual)


Third Sunday - 9.30 a.m.
Welsh Communion


Fourth Sunday - 9.30 a.m.
 Morning Prayer (Bilingual)


****

Capel Dewi

First Sunday - 2.00 p.m.
Welsh Communion


Second Sunday - 9.30 a.m.
Morning Prayer (Bilingual)


      Third Sunday - 2.00 p.m.
 Family Service (Bilingual)


     Fourth Sunday - 11.00 a.m.
 Holy Communion (English)


****

When there is a fifth Sunday in the month an united service is held in one of the three churches